UMP Danteze

Administrator
 • Content count

  4,725
 • Joined

 • Last visited

 • Country

  Poland

Everything posted by UMP Danteze

 1. UMP Danteze

  Zapisy / Registration

  ENGLISH Any person subscribing for the championship must join or create a team for race participation. Maximum drivers amount in one team is 3, minimum 2. Each driver in the team must start with the same car with the same livery.Correct application:Team / GT of captain / 2nd driver / 3rd driver / car / start number / nationality POLSKI Każda osoba zapisująca się na mistrzostwa musi podać zespół w którym startuje. W zespole muszą być minimum dwie, a maksymalnie trzy osoby i muszą startować takimi samymi samochodami z takimi samymi barwami. Prawidłowe zgłoszenie: Zespół / GT kapitana zespołu / 2 kierowca / 3 kierowca / auto / nr startowy zespołu / kraj Entry list / Lista zgłoszeń: UNITRA Racing Team / URT Papaya / Bart RacerPL / LMP2 / 1 / Poland United Motorsport Poland #11 / UMP Danteze / UMP Hornet / LMP2 / 11 / Poland MaD Racing / ? / ? / LMP2 / ? / Poland Frenemies Racing Team / JaroTT PL / MaSIAnA PL / GT4 / 12 / Poland Amateur Racing Team / FTP Lance / LukaszRei / ? / 888 / Poland Frenemies Racing Team #94 / RocketManPl / Drivehardpl / GT4 / 94 / Poland Frenemies Racing Team #7 / Wojtas929 / Adasiowyyy / ? / 7 / Poland
 2. UMP Danteze

  2014 Maserati MC Trofeo

  Części do zamontowania / parts: Setup może jeszcze ulec zmianie!
 3. UMP Danteze

  2018 KTM X-Bow GT4

  Części do zamontowania / parts: Setup może jeszcze ulec zmianie!
 4. UMP Danteze

  2019 Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport

  Części do zamontowania / parts: Setup może jeszcze ulec zmianie!
 5. UMP Danteze

  Regulamin / Zasady / Polski

  REGULAMIN uzupełniający Endurance Hero R1 - 12h of Spa-Francorchamps Uzupełnienie ogólnego Regulaminu PMC: http://forzamotorspo...ne/#entry228534 1. Wymogi dotyczące malowania - obowiązkowe loga: Etykieta wyścigowa - umiejscowiona po lewej i prawej stronie, rozmiar 0.21. Numer wyścigowy - czarny kolor, czcionka 11, rozmiar 0.28 na 0.28. Forza Motorsport Polska www.forzamotorsport.pl MaD logo - rozmiar 0.05 (trzy naklejki - prawa i lewa strona samochodu oraz przednia maska) MaD Racing - rozmiar 0.05 (dwie naklejki - prawa i lewa strona samochodu) Kierowcy muszą mieć na samochodzie każdą z powyższych naklejek/logotypów. Wszystkie loga i naklejki można znaleźć na witrynie UMP Hornet i LESIO PL. Możesz też wyszukać część z nich wpisując w nazwę PMC. Etykietę wyścigową znajdziesz na witrynie PMC Adi, lub po nazwie: Porsche FMPL. 2. Tor: 3. Samochody i ich regulacje - patrz: https://forzamotorsport.pl/forums/forum/624-samochody-bop/ 4. Dzień wyścigu oraz pogoda na każdy stint: 5. Zapisy do wyścigu Każdy zawodnik który będzie chciał wziąć udział w wyścigu będzie musiał się zapisać do zespołu na forum w odpowiednim temacie. ZAPISY JEDYNIE W FORMIE ZESPOŁU JADĄCYM JEDNYM SAMOCHODEM!!! KAZDY SAMOCHÓD MUSI BYĆ PROWADZONY PRZEZ MINIMUM 2 OSOBY, MAKSYMALNIE 3 OSÓB !!! Każdy zespół musi podać całą liste Stintów z przydzielonym kierowcą na każdy przejazd najpóźniej 3 dni przed wyścigiem 6. Forma wyścigu Jedziemy w formie 6 przejazdów Każdy przejazd trwa 1h 45min 2 obowiązkowe pitstopy !!! Jeden kierowca może przejechać maksymalnie 3 Stinty pod rząd!!! Do każdego Stintu będzie przydzielony Host, żeby zawsze startować punktualnie 7. Zakazane asysty Automatyczne hamowanie Asysta prowadzenia Asysta Przyczepnosci 8. Punktacja za każdy wyścig: Po każdym Stincie musi być zrobiony Screenshot z ilością przejechanych kilometrów oraz jednominutowy DVR by określić odległość przy tym samym wyniku dwóch samochodów Co przejazd będzie aktualizowana klasyfikacja wyścigu z przejechanymi kilometrami w danym temacie na forum Wygrywa zespól który przejedzie jak najwięcej kilometrów w wyścigu 9. Zapisy Każdy zawodnik przed startem musi się zapisać na liście startowej mistrzostw wraz z podaniem GT, nr startowego oraz zespołu (obowiązkowo!). W zespole muszą być przynajmniej 2 i maksymalnie 3 osoby, które korzystają z tego samego samochodu i barw. 10. Kary Brak obowiązkowej naklejki - 5km za każdy wyścig Różne malowania samochodów w ramach 1 zespołu - 20km za każdy stint Spowodowanie wypadku - od upomnienia za mniejsze przewinienia, do dyskwalifikacji z wyścigu. Start innym samochodem niż pierwotnie wybrany - 50km za każdy stint 11. Transmisja na Twitchu: podana przed wyścigiem
 6. UMP Danteze

  Race Reglement / Rules / English

  REGLEMENT for Endurance Hero R1 - 12h of Spa-Francorchamps 1. Requirements for painting - mandatory logo: Racing label - need to be placed at left and right side, size 0.21. Racing number - black colour, font 11, size 0.28 by 0.28. Forza Motorsport Polska www.forzamotorsport.pl MaD logo - size 0.05 (three stickers - left and right side of the car + front hood) MaD Racing - size 0.05 (two stickers - left and right side of the car) Drivers must have at least one of each stickers in a visible place, unless otherwise specified. You can find all the stickers in game at UMP Hornet and LESIO PL profiles. You can also find them by searching PMC. Racing label you can find at PMC Adi profile, name: Porsche FMPL. 2. Track: 3. Cars and their regulations: https://forzamotorsport.pl/forums/forum/624-samochody-bop/ 4. Raceday, the weather for each stint: 5. Registration for the race Any player who wants to take part in the race will have to sign up a team (2 members, max 3 members) in the appropriate topic on the forum. Each car must be driven by minimum 2 people !!! Each team must submit a list of all stints with assigned driver for every stint at least three days before the race 6. Race form: We go with 6 stints Each stint takes 1h 45min 2 mandatory pitstops in every stint !!! One driver can drive up to 3 Stints in a row !!! For each stint a host will be assigned to start always on time 7. Forbidden assists automatic braking automatic steering Friction Assist 8. Scoring for each race: After each stint a screenshot must be taken to calculate the amount of kilometers. The standings will be updated after every stint in a thread on the forum and on our Offical Facebook site. The team with the highest amount of kilometers wins the race 9. Penalties No obligatory stickers - 5km for all stints Different cars painting just 1 Team - 20km to stint The accident - a warning for minor offenses, exclusion from the race. Start another car than originally chosen - 50 km for a stint
 7. UMP Danteze

  2014 Mazda Lola B12/80

  Seryjny z możliwością tuningu. / No upgrades. Tuning available.
 8. UMP Danteze

  Zapisy / Registration

  United Motorsport Poland #11 / UMP Danteze / UMP Hornet / LMP2 / Poland
 9. UMP Danteze

  Stintplan / Weather

  START 25th September 2021 BERLIN/WARSAW TIME CEST PITSTOPS FOR EACH STINT: 2 STINT 1: 21:00 - 22:45 - sunny STINT 2: 23:00 - 00:45 - night STINT 3: 01:00 - 02:45 - night STINT 4: 03:00 - 04:45 - night STINT 5: 05:00 - 06:45 - rainy/fog STINT 6: 07:00 - 08:45 - sunny
 10. Jeżeli nie masz możliwości stworzenia zespołu na wyścig 12h ale chciałbyś jechać, to tutaj możesz wpisać swój Gamertag oraz kraj. Może jakiś zespół szuka wzmocnienia na ten wyścig If you do not have the opportunity to create a team for the 12h race but you would like to participate, here you can enter your Gamertag and country. Maybe a team is looking after a driver for this race Gamertag / Country
 11. Prawidłowe zgłoszenie: Gamertag / nr startowy (obowiązuje "Stała lista numerów startowych") / kraj Correct application: Gamertag / start number (valid "list of permanent starting numbers") / country Licencja PRO (Chevrolet) UMP Danteze / 17 / Poland / PRO Sumeczek8278 / 104 / Poland / PRO UMP Minus / 102 / Poland / PRO Bart RacerPL / 61 / Polska / PRO URT Papaya / 45 / Poland / PRO Krzychulski / 222 / Poland / PRO FTP Mickey / 4 / Poland / PRO UMP Aras / 48 / Poland / PRO UMP Pasu / 23 / Poland / PRO KapienPL / 300 / Polska / PRO Frankllinn89 / 29 / Polska / PRO UMP Hornet / 888 / Poland / PRO Imperator360 / 44 / Polska / PRO Licencja AM (BMW) Mike Ethanol / 880 / Poland / AM+ FTP Lance / 82 / Poland / AM+ LukaszRei / 93 / Poland / AM+ Zdybix / 83 / Poland / AM Miotr333 / 89 / Poland / AM Noktu90 / 90 / Poland / AM MadAlien xl / 909 / Poland / AM Eldezio / 75 / Poland / AM JakisTam23 / ? / Poland / AM PawelXO / 365 / Poland / AM Krakus Pawelek / 502 / Poland / AM Matski2034209 / 41 / Polska / AM JaroTT PL / 12 / Poland / AM Grzesiek2809 / 11 / Poland / AM M4R14N7198 / 26 / Poland / AM Brzezina1978 / 100 / Poland / AM Adasiowyyyy / 59 / Poland / AM Maslana / 58 / Poland / AM DriveHardPL / 110 / Poland / AM
 12. Zapisy w formie: Nazwa Teamu / kierowca nr.1 / kierowca nr.2 (kierowcy w teamie muszą posiadać tą samą licencję) Entries in the form of: Team Name / driver No.1 / driver No.2 (all drivers on team must have the same license) Drunk Summer Quest Racing / Mike Ethanol / MadAlien xl Silesian Racing Team 2 / Zdybix / ? Unitra Racing Team / Bart RacerPL / URT Papaya Niedzielne Złomki / Miotr333 / Noktu90 Amateur Racing Team / FTP Lance / LukaszRei Unitra Racing Team AM / M4R14N7198 / Brzezina1978 Polish Night Team / JaroTT PL / Grzesiek2809 Fōtsūzero Polish Night Team / Adasiowyyyy / MaSlAnA PL United Motorsport Poland - Alfa / UMP Minus / UMP Aras United Motorsport Poland - Beta / UMP Danteze / UMP Pasu Silesian Racing Team PRO / FTP Mickey / Sumeczek8278 
 13. Musisz wybrać inny numer startowy, ten jest już zarezerwowany w "stałych numerach startowych".
 14. Musisz wybrać inny numer, ten jest na stałe zablokowany przez Pasu. Listę masz w pierwszym poście w linku ze stałymi numerami startowymi.
 15. UMP Danteze

  Regulamin uzupełniający

  1. Zasady malowania samochodów - projekt malowania dowolny z zachowaniem ogólno przyjętych zasad (zakaz używania wulgaryzmów oraz treści uważanych za obraźliwe) 2. Samochody 3. Terminarz Ilość okrążeń zostanie podana na tydzień przed wyścigiem. 4. Forma wyścigów 20:00 CET - kwalifikacje klasy AM/AM+ - 10 min 20:15 CET - wyścig klasy AM - 40min (podany w okrążeniach), jeden obowiązkowy pitstop - start z pozycji uzyskanych w kwalifikacjach 21:00 CET - kwalifikacje klasy PRO - 10 min 21:15 CET - wyścig klasy PRO - 40min (podany w okrążeniach), jeden obowiązkowy pitstop - start z pozycji uzyskanych w kwalifikacjach W wyścigach klasy AM/AM+ mogą wystąpić kierowcy z licencją PRO pod warunkiem, że będą wolne miejsca. To samo tyczy się wyścigu klasy PRO. Kierowcy startujący w wyścigu nie swojej klasy jadą gościnnie i nie zdobywają punktów za ten wyścig. 5. Procedura startowa Wyścig startuje z miejsca bez okrążenia formującego na określoną przez hosta sekundę na zegarze wyścigowym (górny zegar), zazwyczaj będzie to 30 sekunda wyścigu. Ma to zapewnić lepszą jakość organizacji transmisji na żywo z wy wyścigu. Kierowcy czekają na swoich miejscach startowych, aż host wyznaczy czas startu wyścigu. Oczekując na start nie można ruszać się ze swoich miejsc. Dla przykładu, po załadowaniu się wyścigu, gdy wszyscy kierowcy będą ustawieni na swoich miejscach host sprawdzi czy kierowcy nie mają problemów technicznych, w przypadku ich braku wyznaczy czas startu wybierając minutę i sekundę z zegara wyścigowego. Przypadki falstartu będą surowo karane. Należy pamiętać, że przy starcie mamy zimne opony, przez które odczujemy problemy z przyczepnością przez co trzeba zachować szczególną ostrożność. Wszystkie incydenty spowodowane przez niezachowanie szczególnej ostrożności podczas startu i na pierwszych zakrętach będą surowo karane. 6. Samochód bezpieczeństwa Klasa AM/AM+: Jeśli wystąpi kolizja z udziałem więcej niż dwóch samochodów na pierwszych dwóch okrążeniach, która skutkuje uszkodzenia co najmniej jednego samochodu, lub w przypadku wystąpienia szczególnego niebezpieczeństwa na torze, sędziowie mogą zadecydować o wyjeździe samochodu bezpieczeństwa. Sędzią jest host wyścigu. Po sygnalizacji wyjazdu samochodu bezpieczeństwa kierowcom kategoryczne zabronionie jest wyprzedzanie. Kierowcy mają za zadanie ustawić się za samochodem bezpieczeństwa na pozycjach z chwili sygnalizacji wyjazdu samochodu bezpieczeństwa. Samochód bezpieczeństwa ustawi się na torze przed liderem wyścigu, aby tego dokonać musi wyprzedzić część kierowców. Kierowcy muszą trzymać się lewej strony toru i umożliwić samochodowi bezpieczeństwa bezpieczne wyprzedzanie prawą stroną toru. Do momentu dojechania samochodu bezpieczeństwa do lidera, kierowcy nie mogą przekraczać 60 km/h. Po dojechaniu do lidera samochód bezpieczeństwa nadaje tempo i nie może przekraczać 80 km/h. Kierowcy którzy zostali uszkodzeni w kolizji oraz reszta stawki mogą odbyć pitstop i zjechać do niego w najbliższym możliwym momencie, ale nie wyprzedzając innych kierowców. Po pitstopie kierowcy ustawiają się na końcu stawki. Gdy stawka będzie już prawidłowo ustawiona za samochodem bezpieczeństwa, zdublowani kierowcy będą mogli wyprzedzić samochód bezpieczeństwa i nadrobić stracone okrążenie (oddublować się). Aby tego dokonać muszą wcześniej zgłosić taki zamiar i otrzymać na to zgodę. Kierowcy którzy chcą się oddublować mogą nadrobić tylko jedno okrążenie i wracają na koniec stawki. Sędziowie mogą zadecydować o nadzwyczajnym wyjeździe samochodu bezpieczeństwa w każdym momencie wyścigu, w przypadku gdy bezpieczeństwo kierowców na torze będzie zagrożone. Samochód bezpieczeństwa musi być na torze przez minimum dwa okrążenia. Restart wyścigu odbywa się na linii start/meta po zjeździe samochodu bezpieczeństwa. Wszyscy kierowcy muszę trzymacie się blisko siebie ale z zachowaniem szczególnej ostrożności, a przyspieszyć mogą tylko po przekroczeniu linii start/meta. Po każdym wyścigu z wykorzystaniem samochodu bezpieczeństwa sędziowie sprawdzą powtórkę aby ocenić zachowanie kierowców. Wszyscy kierowcy, którzy zaczną przyśpieszać wcześniej niż po przekroczeniu linii start/meta zostaną ukarani. Klasa PRO: Tylko wirtualny samochód bezpieczeństwa. Zasady podobne jak w lobby 1, z tą różnicą, że wirtualnym samochodem bezpieczeństwa staje się pierwszy kierowca w stawce. 7. System punktacji Punktacja dla dwóch lobby: Kierowcy którzy nie ukończą wyścigu przez rozłączenie, ale przejadą 80% całego wyścigu, otrzymają punkty jak za pozycje którą mieli w trakcie rozłączenia. Kierowcy którzy nie ukończą wyścigu (nie przejadą 80% całego wyścigu) albo nie wystartują przez problemy techniczne, otrzymają punkty jak za ostatnie miejsce w wyścigu. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów o pozycji decyduje ilość wygranych wyścigów. Jeśli ilość wygranych wyścigów również jest taka sama to brane są pod uwagę najwyższe pozycje w wyścigach. 8. Klasyfikacja drużynowa Maksymalnie dwóch kierowców w drużynie. 9. Przewinienia Wszystkie incydenty będzie można zgłaszać po wyścigu w specjalnie przygotowanym do tego dziale. 10. Asysty Forza race regulation: włączone (tylko limity toru) Linia hamowania: dowolnie Hamowanie: ABS on/off Sterowanie: dowolne Kontrola trakcji: dowolnie Kontrola stabilności: dowolnie Skrzynia biegów: bez sprzęgła Uszkodzenia, paliwo & opony: symulacja Asysta przyczepności: wyłączona Kamera: dowolna Asysta kolizji: wyłączona 11. Rejestracja Wszyscy zwodnicy przed startem muszą być oficjalnie zapisani do ligi, podając gamertag, numer startowy oraz kraj W drużynie może być maksymalnie dwóch kierowców, którzy używają jednakowego malowania samochodów 12. Kary Falstart: -15pkt Incydent podczas wirtualnego samochodu bezpieczeństwa: dodatkowo -10pkt plus punkty za sam incydent Spowodowanie incydentu: od ostrzeżenia, poprzez ujemne punkty, aż do dyskwalifikacji Start w innym samochodzie niż zadeklarowany: dyskwalifikacja z wyścigu. W przypadku paru kierowców ukaranych startem z końca stawki o ich kolejności na końcu decydują pozycje z kwalifikacji Organizatorzy mają prawo do zmiany regulaminu w dowolnej chwili. Wszystkie zmiany będą wyszczególnione na początku regulaminu.
 16. UMP Danteze

  Samochody

  Klasa AM/AM+ - 2011 BMW 1 Series M Coupe (B519 / 1477kg) - wyścigowe hamulce / race breakes - uliczne opony / street tires - przedni i tylny zderzak / front and rear bumper - Hamann Klasa PRO - 2015 Chevrolet Corvette Z06 (S735 / 1604kg) - seryjny / stock
 17. UMP Danteze

  Dyskusja ogólna

  Zapraszam do dyskusji.
 18. UMP Danteze

  Terminarz

  20:00 - klasa AM 21:00 - klasa PRO Runda 1: 04.07 - Le Mans (Bugatti) - 17 okr. AM / 19 okr. PRO Runda 2: 18.07 - Brands Hatch GP - 19 okr. AM / 21 okr. PRO Runda 3: 25.07 - Laguna Seca Runda 4: 01.08 - Road Atlanta (pełny) Runda 5: 08.08 - Hockenheim (pełny)
 19. UMP Danteze

  Klasyfikacja

 20. UMP Danteze

  UNITRA Racing Team

 21. UMP Danteze

  BONKERS

 22. UMP Danteze

  Amateur Racing Team

 23. UMP Danteze

  Silesian Racing Team

 24. UMP Danteze

  PMC Runda 8 - Daytona - Wywiady

  Ósma i zarazem ostatnia runda Polish Masters Championship za nami. Na amerykańskim torze Daytona rywalizowało łącznie dwudziestu jeden kierowców. Zwycięzcą wyścigi jak i całej ligi PMC został Arek Franiczek (Awrexas IG), a zaraz za nim uplasował się włoski kierowca XBACCO. Trzecie miejsce w generalce przypadło dla Oskara Kochanowskiego (UMP Hornet) W klasyfikacji drużynowej zwycięża włoski team Scuderia Pit Corse, za nimi uplasowała się Inertia Garage i United Motorsport Poland. Zapraszamy do przeczytania wywiadów z czterema kierowcami, którzy odpowiedzą na parę pytań dotyczących ostatniego wyścigu jak i całego sezonu. Marcin Piekarz: gratuluje zwycięstwa w PMC! Wygrałeś wszystkie wyścigi w których uczestniczyłeś, niebywałe osiągnięcie. Jak się z tym czujesz? Arek Franiczek (Awrexas IG): dziękuje. Czuje się z tym świetnie. Wygrana w wszystkich wyścigach oraz zostanie najszybszym w kraju to nie małe osiągniecie. Jak oceniasz rywalizację w całym sezonie? Rywalizacja była bardzo zacięta, co widać po tym jak mało dzieli kierowców w klasyfikacji generalnej. Ale nie ma się co dziwić, było o co walczyć. Liczę na to, że kolejne ligi przyciągną jeszcze więcej kierowców i dostarczą więcej emocji oraz walki, a poziom i zainteresowanie będzie ciągle rosło. Jakie są twoje plany na przyszłość? Przyszłościowo na pewno ciągle będę się rozwijał pod kątem Forzy jak i innych gier wyścigowych. Planuje ciągle brać udział w PMC oraz innych ligach, ale chciałbym się skupić bardziej na Assetto Corsie Competizione i jeździe na kierownicy. Marcin Piekarz: opowiedz nam o przebiegu całego sezonu PMC. Paweł Jeżyna (FTP Lance): to pierwszy tak profesjonalnie zorganizowany sezon PMC. Już same przygotowania aut, oklejanie naklejkami sponsorów, ilość uczestników, transmisja z komentarzem na żywo dały mnóstwo radości. Sezon niezwykle ciekawy, a każdy wyścig to walka o pierwsze lobby w moim przypadku. Na szczęście udała mi się ta sztuka. Czołowi kierowcy zafundowali nam dużo emocji i mimo ogromnej przewagi Arka Franiczka (Awrexas IG) zawsze coś ciekawego się działo. Wiele wyprzedzań, kilka konkretnych wypadków, wirtualny safety car, odejście czołowego zespołu z kierowcami aspirującymi do walki o tytuł mistrzowski - tak to zapamiętam. Mam nadzieję, że kolejne sezony będą jeszcze lepsze. Podziękowania należą się oczywiście organizatorom ale i sponsorom. Jak wyglądała twoje współpraca z kolegą z zespołu? Amateur Racing Team powstał w środku sezonu. Od początku rywalizacji korzystałem z setupów do Ferrari stworzonych przez Łukasza (LukaszRei). W końcu udało nam się połączyć siły. Współpraca w zespole jest ok. Jeździmy na podobnym poziomie i nie nakładamy na siebie żadnej presji. Zobaczymy jak będzie to wyglądało dalej ale chcemy się pokazać w kolejnych sezonach i ligach. Oczywiście jesteśmy otwarci na nowych kierowców, których zapraszamy. Przez cały sezon pieliście się w górę, macie jakie plany na przyszłość? Tak jak powiedziałem plany są takie abyśmy dalej jeździli w zespole i pokazywali się z jak najlepszej strony. Chcemy zbierać doświadczenie i wykorzystywać je w walce. Mamy nadzieję, że dołączy do nas ktoś z czołówki i podniesie jeszcze nasz poziom sportowy. Atmosfera w zespole jest świetna. Także Panowie śmiało pukajcie do naszego garażu. Marcin Piekarz: kończysz PMC na 12 pozycji, jak ją oceniasz? Jesteś zadowolony czy raczej można było zrobić coś lepiej? Bartosz Suma (Sumeczek8278): z wyniku uzyskanego w PMC jestem bardzo zadowolony. Gdy została ogłoszona lista startowa, nie sądziłem, że wyląduje tak wysoko. Bądź co bądź, zebrała się tutaj ścisła czołówka polskiej sceny Forzy Motorsport. Ale dzięki wielogodzinnym treningom przy współpracy z naszymi zespołowymi inżynierami, udało się dostosować auto do mojego stylu jazdy, co zaowocowało dobrym, a miejscami bardzo dobrym tempem. Czy można było zrobić coś lepiej? Myślę, że gdyby nie absencja w ostatnim wyścigu sezonu, udałoby się wskoczyć oczko wyżej, ale i tak jestem zadowolony z 12 miejsca. Jak oceniasz cały sezon PMC? Przede wszystkim chciałbym bardzo podziękować organizatorom za wspaniałą ligę. Cała otoczka i czysta walka na torze z innymi kierowcami sprawiała, że chciało się brać w tym udział i szkoda, że to już koniec tej przygody. Paweł Jeżyna (FTP Lance) jak zawsze pozamiatał zdjęciami z toru, a transmisja live stała na wysokim poziomie. Same auta również wydaje się, że były dobrze zbalansowane. Zatem cały sezon PMC oceniam bardzo dobrze. Wiele się nauczyłem i stoczyłem parę fajnych walk na torze. Liczę, że szybko ponownie spotkamy się na polach startowych. W klasyfikacji drużynowej wylądowaliście tuż za podium, to chyba dobrze rokuje na przyszłość? Gdyby ktoś przed startem rywalizacji powiedział nam, że skończymy na P4 w klasyfikacji zespołowej, bralibyśmy to w ciemno. Do podium trochę zabrakło, ale to tylko zmotywuje nas do jeszcze większej pracy nad tempem wyścigowym, by w przyszłym sezonie powalczyć o coś więcej. W tym miejscu chciałbym podziękować kolegom z zespołu Zdybixowi i Michałowi Włodarczykowi (FTP Mickey). Bo gdyby nie ich równa jazda, nie bylibyśmy tu gdzie jesteśmy. Zespół Silesia Racing Team dziękuje wszystkim raz jeszcze za wspaniałą przygodę i mamy nadzieję, do zobaczenia w przyszłości. Marcin Piekarz: jedenaste miejsce w generalce. Jesteś z niego zadowolony? Franciszek Wasiewicz (URT Papaya): ogólnie to jestem zadowolony, chociaż celowałem w 10 miejsce, zabrakło tylko czterech punktów aby wyprzedzić danieleevansa. Jak oceniasz przebieg całego sezonu PMC? Sezon PMC to mistrzostwo świata jeśli chodzi o organizacje wyścigu, szkoda tylko że nowi kierowcy szybko zrezygnowali z dalszej rywalizacji. Wiec pisze do Was, nie zniechęcajcie się, zawsze są trudne początki. Ja tak samo miałem i nie odpuszczałem i jest tego efekt jakie zająłem miejsce w generalce jak i nasz team UNITRA Racing Team. Jakie macie plany zespołowe na przyszłość? Mamy w planach, a w zasadzie Bartek Bejgrowicz (Bart RacerPL) i Paweł Brzeski (Brzezina1978) nad stworzeniem ligi driftingu. Na pewno będziemy to ogłaszać. Jeśli chodzi o ligę wyścigową to nadal będziemy ostro walczyć w kolejnych ligach. Marcin Piekarz: walczyłeś w ostatnim wyścigu o drugą pozycję. Co się stało? Oskar Kochanowski (UMP Hornet): ciężko nazwać to było walką. Powiem szczerze, że liczyłem na więcej szczególnie, że Porsche swoją charakterystyką było bardzo szybkie na torach typu Spa czy Mount Panorama, w których główne skrzypce gra prędkość na prostych. Jednak na Daytone coś poszło nie tak i niestety nie trafiliśmy z ustawieniami samochodu. Jak oceniasz cały sezon PMC? Cały sezon był bardzo emocjonujący. Walka o drugie miejsce w generalce z XBACCO oraz Pianocandles była bardzo zacięta do samego końca. Jednak największe wrażenie na mnie zrobiła organizacja. Na prawdę można było się poczuć jak w bardzo ważnych międzynarodowych zawodach. Transmisje live z komentarzem dzięki MaD Players oraz cały zestaw sponsorów oraz nagród, robi to wrażenie oraz liczę na więcej takich zawodów. Jakie masz plany na przyszłość? Oczywiście chcę wygrywać jak najwięcej. Czekam z niecierpliwością na kolejne ligi od Forza Motorsport Polska. Chciałbym również spróbować sił w zawodach zagranicznych. Niedługo rusza 24h wyścig na torze LeMans i mam nadzieję dostać się na niego razem z moim zespołem UMP i oczywiście oczekiwanie na nową odsłonę Forzy Motorsport. Tego ostatniego nie mogę się już doczekać i na pewno zobaczycie mnie na tamtejszej scenie. Autor: Marcin Piekarz
 25. Nagrodę Fair Play otrzyma kierowca, który wykazał się szczególnym poszanowaniem dla zasad panujących na torze, oraz wyróżnił się swoimi czynami na tle innych. Zasady głosowania: 1. Nie można oddawać głosów na siebie. 2. Każdy kierowca typuje dwie osoby. 3. Forma głosowania: 1. nick, 2. nick. 4. Pod wytypowanymi kierowcami należy podać uzasadnienie. 5. Kierowca wytypowany na pierwszej pozycji "1." otrzymuje 2 punkty, natomiast kierowcy na pozycji "2." przyznany zostanie 1 punkt. 6. Pod koniec głosowania punkty zostaną zsumowane. 7. Kierowca z największą liczba punktów otrzyma nagrodę niespodziankę. 8. W pierwszym poście będą aktualizowane nieoficjalne wstępne wyniki głosowania. 9. Głosujemy do 07.06.2021. 10. Można głosować tylko na kierowców PMC. 11. W szczególnych wypadkach można wnieść prośbę o zmianę głosu podając przyczynę. 12. Głosowanie jest jawne. 13. Dla kierowców, którzy ukończyli sezon na pozycjach 1-25 głosowanie jest obowiązkowe (bez zagranicznych kierowców). 14. Komentatorzy PMC mają więcej głosów, wybierają 4 kierowców i punktują w ten sposób: a) pierwszy 4 pkt b) drugi 3 pkt c) trzeci 2 pkt d) czwarty 1 pkt