TituLeitgeberek

Użytkownicy
 • Zawartość

  63
 • Rejestracja

 • Ostatnia wizyta

 • Kraj

  Polska

Reputacja

6 Neutralna

O TituLeitgeberek

 • Tytuł
  Użytkownik
 • Urodziny 30 Styczeń

Kontakt

 • Lokalizacja
  Poznań
 • Xbox LIVE
  LeitgebeRX

Informacje dodatkowe

 • Imię
  Oskar
 • Płeć
  Mężczyzna / Male

Ostatnie wizyty

405 wyświetleń profilu
 1. Witam prosze o zmiane samochodu na 458 Italia / Leitgeberx
 2. LeitgeberRX/ Audi S3
 3. Wszystko jest jeszcze do ustalenia. Jedynie co bym chcial to odstepy miedzy rundami dwu tygodniowe
 4. Index: 563 Upgrades: Platform and Handling: Race Brakes, Race Spring and Dampers, Race Anti Roll Bars (front and rear), Race Roll Cage, Race Weight Reduction Drivetrain: Race Clutch, Race Transmission, Race Driveline, Race Diff Tyres and Rims: Race Tyres, 5Zigen ZR+520 Conversion: Aspiration Convension: Turbocharger
 5. LeitgebeRX/3/PL Tofikpt/24/PL BlufPL/89/PL
 6. Prawidłowe zgłoszenie: gamer tag / nr startowy (obowiązuje "Stała lista numerów startowych") / kraj Correct application: gamer tag / start number (valid "list of permanent starting numbers") / country
 7. Zapisy w formie: Nazwa Teamu / kierowca nr.1 / kierowca nr.2 / samochody / zdjęcie malowania Entries in the form of: Team Name / driver No.1 / No.2 driver / cars / picture of the livery
 8. Wkrótce Soon
 9. Regulamin uzupełniający Renault Clio III Cup Uzupełnienie ogólnego Regulaminu PMC: http://forzamotorsport.pl/topic/2913-regulamin-ligowy-wszystkie-eventy-online/#entry228534 1. Wymogi dotyczące malowania - obowiązkowe loga: Forza Motorsport Polska - umieszczone w miejscu tylnej tablicy rejestracyjnej w kolorze białym lub czarnym (musi być widoczne) - na profilu Adi 1994 www.forzamotorsport.pl - na profilu Adi 1994 etykieta (podamy wkrótce) z numerem startowym - na przednich bocznych drzwiach i masce GamerTag po boku Flaga Kraju z lewej strony GamerTagu Osoby startujące w jednym zespole muszą mieć takie same malowanie (ew. różnice, to zmiany w kolorystyce detali malowania) 2. Samochody i ich regulacje - patrz: 3. Terminarz - patrz: (podamy wkrótce) 4.Zapisy do wyścigu Każdy zawodnik który będzie chciał wziąć udział w wyścigach będzie musiał się do niego zapisać na forum w odpowiednim temacie. Zapisy będą tydzień przed wyścigiem aż 23:59 dnia poprzedzającego wyścigi. Ilość zapisanych osób pozwoli organizatorom zdecydować, czy mają być zrobione dwa lobby, czy jedno. Zawodnicy niezapisani do wyścigu lub zapisani po opublikowaniu podziału listy graczy na lobby mogą nie mieć zagwarantowanego miejsca (w przypadku 1 lobby i pełnej liczby graczy). Brak zapisu nie zakazuje startu w wyścigu. 5. Forma wyścigu 20:00 - Kwalifikacje (15min) 20:30 - Wyścig 1 (ok. 45 min) 21:30 - Wyścig 2 (ok. 45min) 6. Punktacja za każdy wyścig: 32pkt 28pkt 25pkt 22pkt 20pkt 18pkt 16pkt 14pkt 12pkt 11pkt 10pkt 9pkt 8pkt 7pkt 6pkt 5pkt 4pkt 3pkt 2pkt 1pkt Jeden najgorszy wyścig nie będzie brany pod uwagę w klasyfikacji generalnej. Do klasyfikacji zespołowej liczone są wszystkie wyścigi odliczając 2 najgorsze wyniki Kierowca, który nie ukończył wyścig dostaje punkty jak za ostatnie miejsce 7. Zapisy Każdy zawodnik przed startem musi się zapisać na liście startowej mistrzostw wraz z podaniem GT oraz numeru startowego. W zespole mogą być maksymalnie 3 osoby, które korzystają z tego samego malowania na samochodzie. 8. Kary Brak obowiązkowej naklejki -1pkt na rundę (proszę o założenie naklejek wymienionych w 1. punkcie, chodzi o promocję oraz reklamę forum) Spowodowanie wypadku podczas SC -5pkt Różne malowania samochodów w ramach 1 zespołu -5pkt w klasyfikacji zespołowej Spowodowanie wypadku - od upomnienia za mniejsze przewinienia, do dyskwalifikacji z wyścigu. W przypadku kilku zawodników ukaranych startem z końca stawki ich kolejność jest ustalana wynikami kwalifikacji. Race Reglement Renault Clio III Cup It complements the general Rules of PMC: http://forzamotorsport.pl/topic/2913-regulamin-ligowy-wszystkie-eventy-online/#entry228534 1. Requirements for painting - mandatory logos: Forza Motorsport Poland - located at the rear registration plate in white or black (must be seen) - Profile Adi 1994 www.forzamotorsport.pl - Profile Adi 1994 label (soon) start number - on the front side door and the hood Gamertag on the side windows Country flag on the left side of the GamerTag Those taking part in one team must have the same painting (or. differences, changes in the color of paint detail) 2. Cars and their regulations - see: 4. Race Registration Every player who wants to take part in the race will have to sign him at the forum in an appropriate topic. Subscriptions will be a week before the race until 23:59 day before. Number of saved people will allow the organizers to decide if there will be one or two lobbies. Unregistered Players or enrolled after the publication of the list of players in the division lobby may not be guaranteed a place (for 1 lobby and the full number of players). No recording does not prohibit the start of the race. 5. Form of the race 20:00 Qualification (15min) 20:30 Race 1 (about 45min) 21:30 Race 2 (about 45min) Points: 32pkt 28pkt 25pkt 22pkt 20pkt 18pkt 16pkt 14pkt 12pkt 11pkt 10pkt 9pkt 8pkt 7pkt 6pkt 5pkt 4pkt 3pkt 2pkt 1pkt 6. Scoring for each race: One of the worst race will not be taken in the generall classification. For the team classification are counted all races without 2 the worst The driver, who did not finish the race, gets points as for the last place. 7. Registration: Each player before the start must be signed on the start list of the championships, together with the GT and the starting number and country. In the team can be a maximum 3 people, who use the same paint on the car. 8. Penalties No mandatory stickers -1pkt per round The accident at SC -5pkt Various painting on cars in 1 team -5pkt in the team standings Causing an accident - from a warning for minor infractions, to disqualification from the race. In the case of several players punished start from the back of the order of results is determined qualifications.
 10. For all groups/ dla wszystkich grup: Automatyczne hamowanie (automatic braking) - niedozwolone (not allowed) Uszkodzenia (damage) - symulacja (simulation) Skrzynia biegów (gearbox) - manualna (manual without clutch) ABS - dozwolony (allowed) Sterowanie (steering) - dowolna (random)TCS, STM - dozwolone (allowed)Linia wyścigowa (racing line) - dowolna (allowed) Kamera (camera) - dowolna (all allowed)
 11. LeitgebeRX / #3 / PL
 12. Witam. Jesli bylaby mozliwosc prosze o zmiane samochodu dla BlufPL na SLS AMG